Tak 21  omvat de levensverzekeringscontracten waarvoor de verzekeraar een minimumrentevoet waarborgt.Die rentevoet kan verschillen naar gelang van de verzekeraar, maar hij mag in geen geval hoger liggen dan de maximumvoet die door de wet wordt vastgelegd. Naast de gewaarborgde rentevoet, kan de verzekeraar ook een winstdeling toekennen.  Die is niet gewaarborgd en hangt af van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Wij werken samen met ...